Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Tartu Ülikooli eetikakeskus läheb Arvamusfestivalile!

Tartu Ülikooli eetikakeskus osaleb tänavusel Arvamusfestivalil kolme eriilmelise aruteluga: kõneleme tehisintellekti eetikast, kontoriromansist ning mängime arutelupõhist lauamängu. Arvamusfestival toimub 9.–10. augustil Paides.

Kõik eetikakeskuse arutelud toimuvad vestivali esimesel päeval.

Arutelu: Kas pakirobotit tohib jalaga lüüa?

9. augustil kell 12.00–13.30 Tehnoloogiaalal

Tehisintellekt on juba praegu inimeste igapäevaelu osa, isegi kui me seda tihti ei märka. See on aga toonud kaasa mitmed juriidilised ja eetilised küsimused, mis vajavad tähelepanu juba täna. Milliseid muutusi vajab õigusruum tehisintellekti kasutamiseks? Kas tehisintellekt tohib ise otsuseid vastu võtta? Mida hakkavad tegema inimesed, kui lihttööd automatiseeritud saavad? Kes vastutab tehisintellekti otsuste ehk algoritmide eest? Milline peaks olema eetiline ja õiguslik raamistik, et tagada, et tehisintellekti ei kuritarvitataks? Kas tehisintellekti kasutamiseks peab üldse teistmoodi või erineva õiguslikuraamistiku looma, kui see on meie igapäeva elu osa?

Osalejad: Prof. Margit Sutrop, prof Mart Noorma, JM õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand, Madis Vasser (TI psühholoog)
Arutelu juht: Mats Volberg (Tartu Ülikooli praktilise filosoofia teadur)
Korraldavad: Eesti Interneti SA, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Justiitsministeerium

 

Arutelu: Kuidas kohaneda Kontori-Cupidoga?

9. augustil kell 16.00–17.30 Väärtuste alal

Peaaegu iga teine eestlane on kontoriromansiga kokku puutunud. Paratamatult on suhted kerged tekkima keskkonnas, kus inimesed veedavad palju aega koos ning on ka sarnase taustaga. Niisugune töö- ja eraelu sfääride kokkulangemine on tõstatanud küsimuse, kuidas selle fenomeniga tegeleda? Arutelul selgitame, mis on kontoriromanss ning, veelgi enam, mida see ei ole. Kes ja kuidas peaks selle fenomeniga tegelema? Mis juhtub, kui suhe hapuks läheb, ning romansist on ühtäkki saanud ahistamissüüdistus?

Osalejad: Ülle Matt (Swedbanki personalijuht), Kärt Kinnas (Eesti Personalijuhtimise Ühingu tegevjuht), Aive Pevkur (kutse-eetika spetsialist) ja Maret Maripuu (Tööinspektsiooni peadirektor)
Arutelu juht: Õnne Allaje (TÜ eetikakeskus)

 

Arutelu: Eesti rahva sada valikut. Väärtuste mäng

9. augustil kell 18.00–19.30 Väärtuste alal

Pärast kurja nõia hukku on piparkoogimaja, milletaolisi maailmas rohkem pole, seisnud aastaid hüljatuna. Naaberkülade lapsed on käinud aegajalt selle seinu näksimas ja nüüd on maja ohtlikuks muutunud – iga hetk võib juhtuda õnnetus ja kogu maja mõnele süütule lapsele kaela variseda. Maja pärijatel, Hansul ja Gretel, kel endil raha ei ole, tuleb otsustada, mida majaga edasi teha. Kuidas käituksid sina Hansu ja Grete asemel? Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusmetoodiline mäng „EESTI RAHVA SADA VALIKUT: Väärtuste mäng“ on väärt ajaviide, mis aitab tõsiseid ja vähemtõsiseid küsimusi pingevabalt ja lustakalt arutada. Mänguolukorrad on tavalised Eestis ette tulevad valikukohad perekonna, kogukonna, lastega seotud ja kodanikuks olemise teemadel. Igasse olukorda on peidetud väärtusdilemma ja lojaalsusvalik. Mängi ja vaata, kas leiad oma lauakaaslastega ühise keele ja avasta, mis laadi moraalset mõtlemist Sa oma otsustes eelistad!

Mängujuhtidena osalevad mitmed põnevad Eesti avaliku elu tegelased!

Kohtume Paides!

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi