Tartu Ülikooli eetikakeskus teeb teadusalast koostööd nii kodus kui Euroopas

Eetikakeskus juhib hea teadustava loomist ülikoolisTartu Ülikooli arengufondist toetatava valdkondade vahelise projekti “Teaduseetika juhendmaterjalide koostamine ja hea teadustava loomine” eesmärgiks on töötada välja teadustöö hea tava, protseduurid selle juurutamiseks ja rikkumiste menetlemiseks ning töötada välja teaduseetika alased juhendmaterjalid.

Projekti vastutav täitja on Tartu Ülikooli eetikakeskus. Kaasatud on kõik Tartu Ülikooli valdkonnad, samuti Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär ja Tartu Ülikooli inimuuringute komitee esindaja. Projekt algas märtsis 2016 ning kestab juunini 2017.

Teaduse eetikat puudutavad küsimused on teravalt päevakorras kogu maailmas ning nüüd on üleriigiline teaduseetika hea tava välja töötamisel ka Eestis. Eesti Teadusagentuuri kokku kutsutud teaduseetika töörühma kuuluvad kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide esindajad, Teaduste Akadeemia esindaja ning teadusasutuste esindajad. Tartu Ülikoolist kuuluvad töörühma eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse nõukogu liige prof Toivo Maimets ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Kristi Lõuk. 

Märtsis 2016 algas Rahvusvaheline Horisont 2020 meetmest rahastatav projekt “ACCOMPLISSHAccelerate CO-creation by setting up a Multi-actor Platform for Impact from Social Sciences and Humanities”. Projekti koordineerib Grönigeni ülikool Hollandist, konsortsiumis osaleb 14 ülikooli 12 Euroopa riigist. Projekt kestab kolm aastat. Projekti eesmärk on sotsiaal- ja humanitaarteaduste väärtustamine ja mõju suurendamine ühiskonnas. ACCOMPLISSH platvorm toob kokku akadeemilise kogukonna, valitsusasutuste, erasektori ja kodanikuühiskonna esindajad.

Tulemas on teadusfilosoofia aastakonverents. Pärnus toimub Põhjamaade teadusfilosoofia võrgustiku NNPS aastakonverents ligi 60 esinejaga Põhjamaadest, aga ka mujalt Euroopast ja maailmast. Kutsutud peaesinejatena astuvad üles John Dupré Exeteri Ülikoolist Suurbritanniast, professor Hanne Andersen Kopenhaageni Ülikoolist Taanis ja professor Mikael Karlsson Islandi Ülikoolist. Hanne Andersen räägib filosoofias üllatavalt vähekäsitletud teemal, kuidas eri teadusdistsipliinid interdistsiplinaarses uurimistöös haakuvad, kuidas nende omavahelised suhted mõjutavad teadlaste vastutust, kuidas ühistöö muudab teaduse hindamisprotseduure.

John Dupré võtab taas üles elusorganismide klassifikatsiooni teema, käsitledes seda uudsest protsessuaalse ontoloogia vaatenurgast. Mikael Karlsson käsitleb teadusliku arutluse loogikat.

Ettekandesessioonide teemad ulatuvad filosoofilistest küsimustest eriteadustes nagu meditsiin, füüsika, bioloogia ja kognitiivteadused teadusajaloo ja teaduspoliitika filosoofiliste küsimusteni. Arutletakse teaduse koha üle inimeste maailmapildis, kuid esindatud on ka klassikalised teadusfilosoofia teemad..

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli teadusfilosoofia õppetool. Rohkem informatsiooni konverentsi kodulehelt:
https://nnpscience.wordpress.com/meetings/tartu-2016/

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS