Ümarlaud filosoofia õpetamisest gümnaasiumis

Head (filosoofia)õpetajad ja huvilised!

Laupäeval, 27.septembril (kell 15:00, Jakobi 2 - 336) toimub kümnenda Eesti filosoofia aastakonverentsi raames ümarlaud, mis on pühendatud gümnaasiumis filosoofia õpetamisega seonduvatele küsimustele. Arutatakse TÜ filosoofia osakonna ning gümnaasiumiõpetajate edaspidise koostöö teemasid, täiend-ja ümberõppe vajadusi ning kuidas saaksime filosoofiatudengeid praktika raames rohkem gümnaasiumis tehtavaga siduda. Ühtlasi räägime veidi tuleva aasta kevadel Tartus toimuvast rahvusvahelisest filosoofia olümpiaadist. 

Huvilistel palume kindlasti registreeruda 

EFAK X täisprogrammiga

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist