UNESCO filosoofiapäev 2013: sallivuseteemaline fotokonkurss (tähtaeg pikendatud!)

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, TÜ eetikakeskus ning aktiivsed filosoofiaõpetajad kuulutavad välja sallivuseteemalise fotokonkursi. Osalema oodatakse kõiki filosoofiahuvilisi 9.-12. klasside õpilasi. Konkursi tähtaeg on 28. oktoober.

Konkursi eesmärgiks on õhutada õpilasi märkama sallivusega seonduvat oma igapäevaelus ning seda enda jaoks lahti mõtestama. Konkursi võitjad selgitatakse välja veebilehel http://thales.ut.ee, kus osalejad ning teised huvilised saavad konkursitöödele hääli jagada. Enim hääli saanud tööde autorid (25 õpilast) kutsutakse Tartusse TÜ eetikakeskusesse 21. novembril toimuvale filosoofiapäevale, kus leiavad aset sallivuseteemalised arutelud ning põnevad töötoad. Parimatele osalejatele on ka temaatilised auhinnad.

Miina Härma gümnaasiumi filosoofiaõpetaja Märt Põder selgitab: „Piltide klõpsimine on noortele märksa loomulikum tegevus kui traktaatide  kirjutamine ja foto on selline meedium, mis sobib sallivuse ja sallimatuse  kunstiliseks väljendamiseks suurepäraselt.”

Eesti filosoofiaolümpiaadi eestvedaja Leo Luks lisab: „Kuna ühe ütluse järgi on pilt väärt rohkem kui tuhat sõna ja tänapäeval ei ole noored eriti varmad pikki tekste kirjutama, siis otsustasime, et korraldame seekord filosoofiapäeva puhul hoopis fotokonkursi. Filosoofilise mõtlemise ergutamiseks nõuame siiski, et esitatud fotod oleks varustatud lühikese saatesõnaga.”  

Konkursi kohta leiavad huvilised lisainfot veebilehelt http://thales.ut.ee Õpetajad võivad aga alla laadida abistavaid materjale sallivuse teema koolitundi lõimimiseks.

Ülemaailmselt tähistatava filosoofiapäeva eesmärgiks on  pöörata tähelepanu filosoofia pärandile ja edendada kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet. UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja TÜ eetikakeskus soovivad filosoofiapäeva ning selle raames korraldatava fotokonkursi läbi toetada innovaatiliste ja nüüdisaegsete meetodite rakendamist Eesti haridusmaastikul ning rahu, inimõiguste, sallivuse, kultuurilise mitmekesisuse ja jätkusuutliku arengu teemade õpetamisele tähelepanu pööramist.

 

Lisainfo:

Heidy Meriste

Tartu Ülikooli eetikakeskuse referent

heidy.meriste@ut.ee


ja Hanna-Liis Kaarlõp-Nani

UNESCO ERK haridusprogrammide koordinaator

hanna-liis.kaarlop-nani@unesco.ee
 

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi