Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Uus metoodiline vahend "Väärtuste avastajad"!

Valminud on kauaoodatud õpilaste väärtuste mäng "Väärtuste avastajad", mis on metoodiline vahend õpilastega väärtusarutelude korraldamiseks.

Lõbusas formaadis tõsise sisuga mäng toetab õpilaste eneserefleksiooni ja arutlusoskuse kujunemist ning kasvatab nende empaatiavõimet, samuti arendab mäng funktsionaalset lugemisoskust. Et mäng on suunatud arutlemisprotsessile, mille eesmärk on oma arvamuse kujundamine, sõnastamine ja argumenteerimine, puuduvad selles õiged ja valed vastused.

Esimene tutvustus toimub 21. aprillil 2014 Narvas, kus seminari läbinud saavad endale ka mängu. Koolitus on mõeldud eelkõige Ida-Virumaa vene ja eesti koolide juhtidele ning õpetajatele, kes soovivad saada ülevaadet väärtuskasvatuse metoodilistest vahenditest, neid väärtuskasvatuse töös kasutada ning oma koolides teistele  tutvustada. Täpsema info koolituse ajakava, registreerimiseks vajaliku teabe ning muu info leiad täiendkoolituse lehelt

"Õpilaste väärtusmäng, väärtuskasvatuse tööriist".

Õpilaste mänguga on võimalik tutvuda ning see enda kooli saada ka Tartus ja Tallinnas toimvatel õppepäevadel.

Õppepäeval osalemiseks saada palun andmed enda (nimi, e-mail) ja oma kooli (nimi ja kas keegi teie koolist on osalenud väärtuskasvatuse koolitusel) kohta koos motivatsioonikirjaga (kes ja kuidas soovib õpilaste mängu kasutama hakata?) aadressile eetika [ät] eetika.ee

Ühte kooli saame anda vaid ühe mängukomplekti.

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist